Välkommen till Alfa Tec

Alfa Tec AB är ett företag med fokus på rådgivning, försäljning och service av hygieniska processkomponenter, inom livsmedel– dryck- och läkemedelsindustrin. Alfa Tec AB har omfattande erfarenhet av branschaktuella tillämpningar och processer, ingående tekniska kunskaper inom processdesign och automatisering för befintliga och nya processer.

Alfa Tec AB målsättning är att leverera kunskap och tekniska lösningar till kunderna, vilket möjliggör optimerad tillverkning, ökad kvalitet och lägre driftkostnader. Alfa Tec AB har sitt huvudkontor i Lund och består idag av fem personer med fokus på försäljning och teknisk support för hela Sverige.