Alfa Laval-kataloger Reservdelskatalog Alfa Laval »

Kontakta oss »

EDI anläggningar

VNX-Max-enheterna är konstruerade och tillverkade för att ytterligare rena omvänd osmosvatten till ultra rent vatten med hög renhet (0,055 - 0,5 μS / cm). De flera modulerna "Ready-to-Run" -enheterna är tillgängliga i intervallet 15 m³ / h till 180 m³ / h. VNX-enheterna är robusta, förkonstruerade, förmonterade enheter som minimerar installation och startkostnader. Enheterna är fabrikstrycktestade. Deras enastående design och användning av Ionpures® patenterade kontinuerliga elektro avjoniseringsteknologi garanterar hög tillförlitlighet, minimerar underhåll och eliminerar användning av regenereringskemikalier.

VNX-Max »

Högt joniskt avlägsnande och högt flöde.