Alfa Laval-kataloger Reservdelskatalog Alfa Laval »

Kontakta oss »

Emulsionsbrytare

Alfa Laval levererar flera olika emulsionsbrytare som är lämpliga för att dela emulsioner av olja, vatten och slam. Efter användning av flockningbildas rent vatten, fri olja och slam. De tre faserna kan sedan separeras genom sedimentering eller behandlas i en centrifugalseparator.

emulsionsbrytare emulsionsbrytare