Alfa Laval-kataloger Reservdelskatalog Alfa Laval »

Kontakta oss »

Filter och silar


Filter och silar

Sortimentet omfattar filter för eldningsolja och smörjolja till stora motorer, filter som rensar bort skräp och vattenlevande organismer från orenat sjö- eller havsvatten för skydd av kylutrustning, samt trumförtjockare för slamförtjockning.

Korsflödesfiltreringsprocessen för klarning av öl minskar avfallet samt el- och vattenförbrukningen.