Alfa Laval-kataloger Reservdelskatalog Alfa Laval »

Kontakta oss »

Hämmare

Alfa Lavals hämmare ALPACON ALTREAT 400 är ett avlagringshämmande ämnechemical
som hindrar bildande av oorganiska beläggningar.

 

Med ALPACON ALTREAT 400 uppnås effektivt hämmande av avlagringstillväxt inklusive kalciumkarbonat och magnesiumhydroxid.