Alfa Laval-kataloger Reservdelskatalog Alfa Laval »

Kontakta oss »

Alfa Laval nyhetsbrev maj

MISSA INTE DETTA: Nya mångsidiga och tillförlitliga pumpar ökar din operativa prestanda

Alfa Laval LKH Prime 40-pumpen
Bläddra nedåt för att läsa mer om den här mångsidiga och effektiva självsugande pumpen...

...eller gå till webbplatsen för LKH Prime-pumpen

Alfa Laval OptiLobe 10-50-pumpen
Bläddra nedåt för att läsa mer om den här kostnadseffektiva och tillförlitliga pumpen...

...eller gå till webbplatsen för OptiLobe-pumpentrack

EFFEKTIV SJÄLVSUGANDE PUMP ÖKAR DINA PRESTANDA

Alfa Lavals LKH Prime är en effektiv, mångsidig och hygienisk självsugande pump. Tillskottet av LKH Prime 40 till sortimentet ökar i hög grad din prestanda genom möjligheten att öka flödeshastigheten upp till 110 m3/h och tryckhöjden till 115 m.

Energieffektiv
Med hjälp av en kombination av avancerad luftskruvteknik och optimerad geometri för impeller och pumphus, överträffar Alfa Laval LKH Prime branschens förväntningar rörande effektiv drift, minskad energiförbrukning och koldioxidavtryck. Alfa Laval LKH Prime är konstruerad för att uppfylla de strängaste kraven inom hygienbranscherna. Pumpen är EHEDG-certifierad och får bära 3-A-symbolen.

Mångsidig
Alfa Laval LKH Prime kännetecknas av tillförlitlighet. Pumpen ger ökad produktivitet och är konstruerad för rengöring på plats (CIP) med innehållande luft. Dessutom kan den pumpa olika produkter, vilket kan minska kapitalinvesteringen vid utformning av processystem – oavsett bransch.

Markant sänkta ljudnivåer
Alfa Laval LKH Prime är tystgående och minskar ljudtrycksnivåerna med 80 % jämfört med pumpar som använder traditionella pumptekniker vid applikationer med CIP/innehållande luft. Den ljuddämpande funktionen är ett smart sätt att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för de anställda vid anläggningen.

Lätt att underhålla
Pumpen är lätt och kostnadseffektiv att underhålla. Eftersom delarna är gemensamma med Alfa Lavals LKH-pumpsortimentet ger LKH Prime låga ägandekostnader och ökad driftstid, tillsammans med den trygghet som uppstår genom Alfa Lavals globala servicenätverk.

LKH Prime UltraPure-versionerna är idealiska för läkemedelstillämpningar.

Gå till webbplatsen för LKH Prime-pumpen


KOSTNADSEFFEKTIV OCH TILLFÖRLITLIG PUMPPRESTANDA

Alfa Laval OptiLobe-lobrotorpumparna är kostnadseffektiva, tillförlitliga och mångsidiga alternativ för tillämpningsområden som kräver varsam produktbehandling och enkel service.

För att uppfylla kraven på lägre flödeshastigheter och högre produktionskapacitet innebär tillskottet av Alfa Laval OptiLobe 10 och OptiLobe 50 att 4 nya pumpstorlekar tillförs till vårt produktsortiment. Dessa nya pumpar ger också möjlighet att utrusta med mantel för värmning/kylning vid processer där produkten har en tendens att härdas vid låga temperaturer.

Varsam och hygienisk hantering av produkten
Alfa Laval OptiLobes exakta rotorer och låg produktskjuvning ger varsam hantering av ömtåliga produkter. Möjligheterna till fullständig rengöring innebär också att OptiLobe uppfyller världens ledande hygieniska standarder.

Utvecklade för enkel rengöring
Tätningsytorna i OptiLobe har direktkontakt med produktmedia med hög hastighet. Detta ger en snabb och säker process för rengöring på plats (Cleaning-in-Place – CIP), vilket minskar både rengöringstiden och risken för kontaminering. Dessa deplacementpumpar är framtagna för användning inom tillverkning av livsmedel, mejeriprodukter, drycker samt egen- och hemvårdsprodukter och uppfyller CE-direktiven och hygienstandarderna EHEDG, 3-A och FDA.

Effektiv och tyst drift
OptiLobe-pumparna är tillverkade med ett brett prestandaområde, tack vare en avancerad rotordesign och rotorhus maximerar pumparnas effektivitet, ger de också minskad pulsering och lägre ljud. OptiLobe-pumparna minskar också risken för produktskador genom intern återcirkulation av produkt i pumpen (slip).

Enkelt underhåll
Fabriksinställd spel (shimsning) förenklar underhållet, eftersom det går snabbt och smidigt att byta rotor utan att det krävs någon ytterligare justering eller ny shimsning. Den höga precisionen hos Alfa Lavals komponenter möjliggör också full utbytbarhet för reservdelarna.

Gå till webbplatsen för OptiLobe-pumpen


Tidigare nyhetsbrev