Alfa Laval-kataloger Reservdelskatalog Alfa Laval »

Kontakta oss »

Spiralvärmeväxlare

Spiralvärmeväxlare har idealiska värmeöverförings- och vätskehanteringsegenskaper för en lång rad krävande industriellaanvändningsområden.

Dessa värmeväxlare är lämpliga för viskösa produkter samt produkter med partiklar,
som kan förorsaka igensättningsproblem eller korrosion i andra typer av värmeväxlare.

Spiralvärmeväxlare