Alfa Laval-kataloger Reservdelskatalog Alfa Laval »

Kontakta oss »

Tub – och rörvärmeväxlare

Tub och rörvärmeväxlare

Alfa Laval har ett brett sortiment med tub- och rörvärmeväxlare för olika industrier och använningsområden. Till läkemedelindustrin levererar vienheter som uppfyller de stränga hygienkrav som ställs.

För kylning och frysning tillhandahåller vi förångare och kondensorer av tub- och rörtyp. Till livsmedelsindustrin tillhandahåller vi tubvärmeväxlare för drycker och livsmedelsprodukter som har hög viskositet eller som innehåller partiklar.