Alfa Tec Sweden AB

Alfa Tec Sweden AB är sedan 2013 Master Distributor för Alfa Laval.

Alfa Tec erbjuder förutom försäljning av Alfa Laval sanitära processkomponenter även konsultation, rådgivning, utbildningar och sevice. Våra kunder finns i första hand inom livsmedel, dryck och läkemedelsindustrin.

Alfa Tecs målsättning är att erbjuda kunskap och tekniska lösningar, vilket möjliggör en säker optimerad produktion, ökad kvalitet och lägre driftkostnader.

Alfa Tec har omfattande erfarenhet av branschaktuella tillämpningar och processer, ingående tekniska kunskaper inom processdesign och automatisering för befintliga och nya processer.

Alfa Tec har säljkontor i Lund, Trollhättan och Karlskoga med fokus på försäljning och teknisk support för hela Sverige.